İnsanlar arası etkileşim sonucu günde 2.5 kentrilyon bayt artış gösteren veriyi depolama teknolojisi gelişme kaydetmesine rağmen bu muazzam veri okyanusunda boğulmadan, gerekli olanı bulup, işleyip, faydalı bilgiye dönüştürme kapasitesi daha yavaş gelişmektedir.

Algoritma yazımına/kodlamaya elverişli gelişmiş yazılımlar büyük verileri işlemeyi kolaylaştırıyor olsa da bu yazılımların etkin kullanılması kodlama yetkinliğine bağlıdır. Kodlama yetkinliği ve bunun spesifik bir uygulaması olan veri madenciliği tüm mesleklerde verimliliği artırmaktadır. Buna karşın, dünyada kodlama yetkinliğine sahip insan kaynağı yetersizdir. Bu durum çalışma hayatına yeni bir trend olarak yansımaktadır: Bilgisayar mühendislerinin yerini farklı alanlardaki uzmanlığını kodlama yetkinliği ile kullanabilen çalışanlar almaktadır.

Kodlama yetkinliği konusundaki en önemli nokta bu yetkinliğin gençken kazanılmasıdır. Gelişmiş ülkeler son 10 senedir yoğun bir şekilde kodlama ve büyük veri madenciliğini eğitim müfredatlarına ekleyip önemli bütçeler almaktadırlar. Ancak ülkemizde bu uygulama başlangıç seviyesinde olup gelişmeye açık bir alandır.

Bu ihtiyaçtan hareketle geliştirdiğimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca hibe ile desteklenen projemizin temel amaçları:
1. Gençlere yönelik büyük veri madenciliği için kodlama eğitimleri vererek gençlerin bilgi ve öz güven sahibi, etkin, uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olmalarını sağlamak.
2. Gençlerin büyük veri analizi ve kodlama alanındaki teknolojik yenilikler konusunda yeteneklerinin artırılması ve bu yeni teknolojilerin gençlerin kişisel gelişimlerini ve kariyerlerini desteklemesi.
3. Gençlerin, sadece hazır veri analizi yazılımlarını kullanan değil, onları kullanıp kod yazarak ürün oluşturmalarını sağlamak.
4. Gençlerin geleceğe uygun niteliklere sahip olması.
5. Gençlere algoritmik ve bilişimsel düşünme becerisi kazandırmak ve onların problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerini artırmak.
6. Gençlere kodlamanın temellerini öğretmek, ileri düzeyde bilgisayar beceri için temel oluşturmak.

Bu amaçları gerçekleştirmek için proje kapsamında:
1. Ekonomi-Finans Laboratuvarı’nda İstanbul’daki orta öğrenim ve yükseköğrenim kurumlarından 26 gencimize STATA ve "R" dilleri ile 60 saat uygulamalı büyük veri madenciliği için kodlama eğitimi verilecek,
2. "Büyük Veri Madenciliği İçin Kodlama ve Meslekî Kariyer İçin Önemi" paneli düzenlenerek 100 genç, kodlama ve veri analiz uzmanı ile buluşturulacak,
3. Proje ekibi konunun uzmanları ile görüşerek ve önde gelen rapor ve çalışmaları tarayarak "Büyük Veri Madenciliği İçin Kodlama ve Meslekî Kariyer İçin Önemi" kitapçığı hazırlayacaktır.

Proje sayfasına gitmek için tıklayınız.