Bu proje T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı “Gençlik Projeleri Destek Programı” tarafından desteklenmektedir.

Kodlama Eğitimi Başvuru Sonuçları

Projemiz kapsamında verilecek Büyük Veri Madenciliği için STATA ve “R” ile Kodlama eğitimlerine başvuran 270 katılımcıya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Başvuruların ve ilginin beklentilerimizin çok üzerinde olması bizleri gelecekteki projelerimiz için de cesaretlendirmiştir.

Ancak, projemiz kapsamında verilecek eğitim programının kontenjanı 26 kişidir. 4’ü lise ve 22’si de lisans programlarından olmak üzere İstanbul’daki eğitim kurumlarından 26 katılımcının seçiminde oldukça geniş bir yelpazeden (farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden, farklı sınıflardan, vb.) seçim yapmaya dikkat ettik. Ayrıca, kız öğrencilere pozitif ayrım yapılarak tüm kontenjanın yarısı tahsis edilmiştir.

10 hafta sürecek yoğun eğitim programının asıl ve yedek katılımcı listesi aşağıdaki gibidir. Kişisel verilerin gizliliği esasınca listedeki isimler ad ve soyadlarındaki ilk iki karakter ve telefon numaralarının son iki rakamı verilmiştir. Katılımcılarla ayrıca temasa geçilecektir.

ASIL LİSTE*
ADI SOYADI TELEFON NO.
İb** Ba** Çe**26
Öm** Ay**40
Me**Tu**Ko**72
Se** On** Ça**88
Ah** Al** Yı**20
Ha** Ye**85
Sa** Nu** Ku**45
Ay** Ça**53
Ay**Er**45
Fa** Bo**11
Mu**İk** Gü**30
Me** Ca** Sa**00
Bu** Al** Er**24
Ah** Fu** Yü**00
Al** Bu** Ko**74
Se** Er**05
Di** Gü**71
Hü** Yo**69
El** Iş**33
Ha** Ka**27
Mu** Fa** Ön**99
Gö** Se** Öz**04
İl** Fe**02
Me** Me**49
Do** Öz**29
Bu** Bo** De**43
YEDEK LİSTE*
ADI SOYADI TELEFON NO.
Ha** İb** Ke** 13
Bu** Sa** 84
Al** Yı** 82
Öm** Fa** Ök** 76
Re** On** Ka** 67
Proje sayfasına gitmek için tıklayınız.